top of page

NEWYDDION CISP Multimedia Ltd NEWS

Map gwerthoedd Brynsierfel.png
CISP ltd 2021 Profile Pic Black.jpg

CISP Multimedia LTD

It is a pleasure to announce that CISP Multimedia is now a LTD company.  After a challenging eighteen months, we are grateful to all the companies, schools and individuals that have supported us and as a result we now have two new team members.

Mae'n bleser i gyhoeddi bod Cwmni CISP Amlgyfrwng nawr yn gwmni cyfyngedig.  Ar ôl ddeunaw mis heriol rydym yn ddiolchgar iawn i’r cwmnïau, ysgolion ac unigolion sydd wedi parhau i’n cefnogi ac o ganlyniad mae gennym 2 aelod o staff newydd.

Practitioners - Ymarferwyr

We are Creative Practitioners as part of the Arts Council of Wales's Lead Creative School's Scheme.  
Rydym yn ymarferwyr Creadigol fel rhan o gynllun Ysgolion Creadigol Cyngor Celfyddydau Cymru.

funding strip portrait colour.jpg
59581_CISP_Ysgol Bro Hyddgen_Panels_6_900x800mm_edited.jpg

Panels-Paneli

We will be designing new comic book panels on various themes with pupils from -
Byddwn yn dylunio paneli comig newydd ar themau gwahanol gyda disgyblion o Ysgol Gynradd Nantgaredig, Pengeulan Primary, Penybont Primary, Ynysboeth Primary, Caegarw Primary, Ysgol y Frenni, Ysgol Gymraeg Penderyn
, Ysgol Iolo Morganwg and/ac 

Ysgol y Wern.

bottom of page