NEWYDDION CISP NEWS

ffilm cymru logo.jpg

Ffilm Cymru Wales

We will be working with 6 Primary Schools in West Wales to produce 6 short films, delivering a project funded by Ffilm Cymru.
Byddwn yn gweithio gyda 6 Ysgol Gynradd yn Sir Gâr i greu 6 ffilm fer, wrth ddarparu prosiect a ariannir gan Ffilm Cymru.

Practitioners - Ymarferwyr

We are Creative Practitioners as part of the Arts Council of Wales's Lead Creative School's Scheme.  
Rydym yn ymarferwyr Creadigol fel rhan o gynllun Ysgolion Creadigol Cyngor Celfyddydau Cymru.

funding strip portrait colour.jpg
Jonathan-Davies-Nigel-Owens-a-Ray-Gravel

Paneli Comic Panels

We will be designing new comic book panels on various themes with pupils from Ysgol Dewi Sant and Ysgol yr Hendy.
Byddwn yn dylunio paneli comig newydd ar themau gahanol gyda disgyblion o Ysgolion Dewi Sant ac

yr Hendy.