top of page
logo perthyn bro hyddgen_edited.jpg

ABOUT US - AMDANOM NI

Ian, Beth, Aled & Ioan Saunders

We are a family run business that delivers a wide range of multimedia services with a focus on film making, animation, graphic design and illustration.   With qualifications in our various fields and experienced teachers as part of our team, we deliver educational workshops to all key stages. We are currently developing learning resources exploring the four purposes of the curriculum as well as various STEM subject areas.

Fel busnes teuluol rydym yn darparu gwasanaethau amlgyfrwng sydd yn canolbwyntio ar gynhyrchu ffilmiau, animeiddio, dylunio graffeg a darlunio.  Gyda chymwysterau yn ein meysydd gwahanol, a gydag athrawon profiadol fel rhan o'n tîm, rydym yn darparu gweithdai addysgiadol i bob Cyfnod Allweddol.  Rydym wrthi ar hyn o bryd yn datblygu adnoddau dysgu yn seiliedig ar bedwar diben y cwricwlwm newydd yn ogystal ag adnoddau STEM.

IMG_5324.jpeg
IMG_2619.jpeg
IMG_5325 2.jpeg
015C2A39-4961-4238-9D23-43F842DE0F66_1_1
bottom of page