blaen y tai.jpg

We provide a wide range of bilingual multimedia workshops for all Key Stages covering various topics and themes.  Our tailor made workshop can be adapted to suit the needs of each individual school, so please get in touch to discuss any ideas!
Rydym yn darparu ystod eang o weithdai amlgyfrwng dwyieithog i bob Cyfnod Allweddol yn seiliedig ar nifer o bynciau a themâu gwahanol.  Mae modd addasu ein gweithdai i ymateb i ofynion unigol pob ysgol felly cysylltwch â ni i drafod unrhyw syniadau!

Hendy Logo
Egwyddorol
Dewi Sant Llong ofod pedwar diben
Hendy Creadigol
Hendy Uchelgeisiol
Meidrim Tractor
Dewi Sant Cymeriad Dinasyddion1
Caerfelin Train
Ucholgeisiol
peiriant tyler ynn
Iach
Llanpumsaint Logo
logo BRYNSIERFEL graphic for film.jpg
13-tu fewn ir sied.jpg
UFO Llechryd
CRIW CWL Y CESTYLL DU.jpg
rocket LLanfyllin
logo perthyn bro hyddgen
Hendy Gwybodus
CISP Square Logo.jpg
Planed Dur Logo on BLACK FIXED.jpg
Dinasyddion-Caerfelin
Symbol Unigolion iach Brynsierfel
Castell-Cydweli-ysgol-Gwenllian_edited.j
Graffeg pedwar diben aberaeron gwynebau.
Hendy Iach