top of page
map meddylfryd twf Nantgaredig.jpg

We provide a wide range of bilingual multimedia workshops for all Key Stages covering various topics and themes.  Our tailor made workshop can be adapted to suit the needs of each individual school, so please get in touch to discuss any ideas!
Rydym yn darparu ystod eang o weithdai amlgyfrwng dwyieithog i bob Cyfnod Allweddol yn seiliedig ar nifer o bynciau a themâu gwahanol.  Mae modd addasu ein gweithdai i ymateb i ofynion unigol pob ysgol felly cysylltwch â ni i drafod unrhyw syniadau!

bottom of page